naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

historie obce - znak a prapor obce


Znak a prapor obce

V roce 1997 obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypracování návrhu znaku a praporu obce. Návrh byl zaslán v roce 1998 podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který doporučil tyto symboly v navrhované podobě udělit. Znak a prapor byl obci udělen 18.června 1998. 

Symboly odpovídají následujícímu popisu:

Znak: Červeno-modře zlatým šikmým vlnitým břevnem s černou ostrví dělený štít.

Prapor: List rozdělený šikmým žlutým vlnitým pruhem s černou ostrví, širokým jednu třetinu délky listu, na červenou žerďovou a modrou vlající část. Žlutý pruh má dva vrcholy a dvě prohlubně. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval