naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

kultura - internetová místnost


provozní doba

Pondělí

16:00 - 20:00

Správce

Jan Hutta

Čtvrtek

16:00 - 20:00

Správce

Jakub Karel

Poplatek 20, Kč / hod.

PROVOZNÍ ŘÁD

1. V místnosti s PC je zakázáno kouřit, rušit hlukem ostatní návštěvníky, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

2. Návštěvníci Internetového pracoviště jsou povinní řídit se tímto řádem. 

3. Vstup na internetové pracoviště je podmíněn zapsáním do pořadníku.

4. Při provozu Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně. 

5. Návštěvníci mohou používat jen předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoliv soubory stažené z Internetu. Za obsah souborů stažených z Internetu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

6. Jakkoli zasahovat do konfigurace a nastavení PC je přísně zakázáno. 

7. U jednoho počítače mohou být maximálně 2 uživatelé. 

8. Informace získané na Internetu si může návštěvník odnést buď na disketě nebo na CD, v tom případě požádá uživatel správce. Na CD se mohou ukládat pouze data uživatelem vytvořená nebo data volně šiřitelná. Uživatelé mohou používat vlastní diskety, správce si však vyhrazuje právo provést jejich antivirovou kontrolu.

9. Na internetovém pracovišti si může uživatel dokumenty vytisknout (viz. ceník tiskových služeb).

10. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán z internetové místnosti. 

11. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy. 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval