naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

sport - Svaz seniorůSvaz seniorů

Svaz seniorů v Sázavě vznikl 21. dubna 1999. Jsme součástí Českého svazu důchodců. Z původních 23 členů jsme se již museli rozloučit s paní Žáčkovou (2001) a panem Loubkem (2004). Nyní máme 30 členů a naším přáním je získat další. 
Scházíme se každý čtvrtek – původně v místnosti obecní knihovny, po rekonstrukci kulturního domu a díky pochopení pana starosty jsme našli útulek v prostorách kulturního domu. Všichni se na ten den těšíme, podělíme se o radosti a problémy, zazpíváme si. 
Kromě těchto pravidelných schůzek pořádáme každoročně autobusový zájezd, výlety buď vlakem (Stvořidla, Doubravka) nebo pěší (Žlutá skála, Najdek), na kolech (Velká Losenice, Polnička), na podzim táborák – opékání buřtů. 
Navštěvujeme také jubilanty s malým dárkem, organizujeme přednášky na různá, především zdravotní témata, jezdíme do Jihlavy do Divadla. Pravidelně osazujeme a udržujeme okolí pomníku padlých. 
Prostě se snažíme, aby heslo „Aby nikdo nebyl sám“ nezůstávalo jen prázdným a rádi proto také přivítáme další členy. 
      Za všechny sázavské seniory                     Jaruška Černá

 

 

 

  

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval