naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

MA 21


Co je MA21?
Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

Místní Agenda 21 Sázava
Místní Agenda 21 Sázava byla založena v roce 2011. Za dobu od založení se podařilo v rámci jejích aktivit realizovat několik úspěšných projektů nazvaných společným názvem Harmonická obec Sázava lišícím se pouze příslušným rokem realizace. Slovní spojení harmonická obec je tím správným pojmenováním toho, o co realizátorům MA 21 Sázava prioritně jde. Harmonický, výkladově řečeno souzvučný, krásný, vystihuje obecnou vizi všech předkládaných projektů a tedy i vizi zapojených angažovanců. Místní Agenda 21 Sázava je otevřena všem angažovanců z řad veřejnosti, zástupců aktivních obecních spolků, podnikatelské sféry a místně příslušné samosprávy.

Realizované projekty rok 2013


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval