naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

současnost obce


Vážení přátelé,
vítáme Vás na internetových stránkách naší obce. Měly by vám poskytnout veškeré potřebné informace, důležité kontakty a navíc nabídnout další zajímavosti o historii i současnosti obce. 
Obec Sázava se nachází v pěkném prostředí Českomoravské vrchoviny na horním toku řeky Sázavy. Nyní má 590 obyvatel a náleží k ní obec Česká Mez a osada Kopaniny. Od roku 1990, kdy rozpadla tzv. středisková obec Velká Losenice a naše obec se opět osamostatnila, se mimo jiné podařilo vystavět čistírnu odpadních vod, novou kanalizaci ve větší části obce, celá obec je zplynofikována, byly položeny nové telefonní rozvody, dokončen veřejný vodovod, výstavba inženýrských sítí pro15 rodinných domků, rekonstruována škola, kulturní dům a obecní prodejna, postaveno dětské hřiště a tenisový kurt a postupně se upravují veřejná prostranství včetně autobusových čekáren apod. V předchozích letech byly také vydány publikace o historii obce a Sdružení obcí pod Peperkem, pohlednice, letecký snímek obce, mapka místní turistické stezky a k vydání se připravují další materiály. V současné době probíhá výstavba chodníku podél státní silnice I/19, připravuje se výstavba inženýrských sítí pro dalších 20 rodinných domků a další akce. 
Sázava je také členem několika sdružení obcí. Spolu s některými okolními obcemi vytvořila Sdružení obcí pod Peperkem a je zakládajícím členem sdružení Posázaví, které se zasloužilo o otevření dálkové Posázavské cyklotrasy č. 19. 
Pokud se týká občanské vybavenosti, jsou v obci nyní v provozu dvě prodejny se smíšeným zbožím, dvě prodejny s dalším sortimentem kromě potravin, celkově opravený hostinec a další provozovny (kadeřnictví, broušení pilových kotoučů i dalších nástrojů, cukrářská výroba na zakázku, truhlářství, opravy varhan a ladění klavírů a jiné …)
Mezi turistické zajímavosti patří již zmíněná Posázavská cyklotrasa procházející celou obcí, chov koní, muzejní železniční trať Sázava – Přibyslav (poslední zachovalá část původní železnice Německý Brod – Žďár), která v letních měsících nabízí vyjížďky motorovými vlaky velmi pěknou krajinou údolí horního toku řeky Sázavy a především rozhledna na kopci Rosička, která je volně přístupná a nabízí celoroční vyhlídku na velkou část Českomoravské vrchoviny. 
Přejeme vám příjemně prožité chvíle na našich stránkách, kde najdete podrobnější informace včetně fotodokumentace a především vás rádi uvítáme přímo v naší obci. 
                     
                                                                  František Ledvinka, starosta obce
 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval