naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

Svazek obcí pod Peperkem - Informace o svazku


Svazek obcí "Pod Peperkem"

Svazek obcí pod Peperkem Se sídlem Sázava 159
p. Velká Losenice, 592 11 
tel./fax.: 566 666213 
mobil: +420603 212347 
e-mail:starosta@sazava-obec.cz

Pod místně nejvyšším kopcem Peperkem (675 m. n. m), západně od Žďáru nad Sázavou, se v typickém přírodním prostředí Českomoravské vysočiny nachází obce Hamry nad Sázavou, Sázava, Velká Losenice a Nové Dvory, které tvoří Sdružení obcí s názvem "Pod Peperkem".Obec Sázava

Tyto obce zahájili užší spolupráci především proto, aby se pokusili zpřístupnit málo známé území podél horního toku řeky Sázavy a jejího okolí. Je možné zde najít velmi pěkná místa jak po stránce přírodních zajímavostí, tak i po stránce kulturně historické. Jedním z impulsů pro tuto snahu byl i vznik dálkové Posázavské cyklotrasy, která vede podél řeky Sázavy z Davle u Prahy do obce Lísek u Nového Města na Moravě, protíná i obce Nové Dvory, Sázavu a Hamry nad Sázavou a tvoří tak páteřní turistickou trasu celého mikroregionu. Na ni pak navazují vzájemně propojené místní vycházkové a cyklistické okruhy jednotlivých obcí, které jsou vyjímečné tím, že jejich trasy vedou velmi různorodou krajinou. Obec Hamry

Vždy po krátkých úsecích přechází z luk do lesů a polí, přetínají potůčky, míjejí rybníky i zajímavé skalní útvary. Stoupání a klesání v rozmezí nadmořských výšek od asi 500 m pod Novými Dvory a kótou 675 m na Peperku jsou převážně mírná a na některých místech se otevírá výhled do větších dálek. Na Rosickém kopci (645 m), necelé 2 km jižně od obce Sázava, se nachází komunikační stožár o výšce 42 m, jehož součástí je vyhlídková plošina ve výšce 24 m nad terénem.Obec Velká Losenice

Celé Sdružení obcí Pod Peperkem je charakteristické právě tím, že jeho ovzduší je vyjímečně čisté, stejně jako pramenitá voda z mnohých pramenů a že v něm neexistují žádné zdroje nadměrného hluku. Jde tedy přímo o ideální prostředí pro odpočinek a rekreaci, pěší turistiku, cykloturistiku, v letních měsících koupání a na podzim houbaření, pro které jsou zde ideální podmínky. Celé území je přitom dopravně snadno přístupné. Obec Nové Dvory

Mimo již zmíněnou Posázavskou cyklotrasu jeho územím prochází silnice první třídy mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem a železniční dvojkolejná trať Havlíčkův Brod - Brno spojující obě dosud zmíněná města. Zvláštností je zachovaná původní jednokolejná železniční trať postavená v roce 1898 jako spojnice tehdejšího Německého Brodu a Žďáru. Tuto starou trať v současné době provozuje Klub přátel kolejových vozidel z Brna a každoročně se na ní uskuteční několik jízd historických vlaků. 

K turistice neodmyslitelně patří i možnosti stravování a ubytování, které najdeme téměř ve všech obcích mikroregionu.

Hamry nad Sázavou nabízí ubytování a stravování v penzionu a občerstvení v několika dalších podnicích. Stejně tak ve Velké Losenici je možné využít služeb penzionu, cukrárny a menších pohostinství. HOTEL SÁZAVA

V Sázavě se lze ubytovat v rekreačním areálu, který nabízí ubytování hotelového typu nebo v chatových srubech, ke stravování lze využít rekonstruovaný hostinec.Sázavský STARÝ HOSTINEC

V našem sdružení obcí je také několik komfortně vybavených rodinných domků a chat, jejichž majitelé je pronajímají pro rekreační pobyty, zvláště rodin. Vlastní pronajímání provádí v zastoupení majitelů cestovní kancelář Santini - tour ve Žďáře nad Sázavou. Tam je také možné ubytovat se v několika hotelích.

Podpepersko je charakteristické nejen již zdůrazněnou kvalitou životního prostředí, ale jsou v něm zachovány některé kulturní a historické zajímavosti a v těsném sousedství tohoto mikroregionu jsou i další turisticky zajímavá lákadla. Ve vzdálenosti většinou menší než 10 km se nachází některé velmi známé turistické zajímavosti. Zámek Žďár nad Sázavou

Jde především o město Žďár nad Sázavou s pozoruhodným dědictvím architekta B. Santiniho, s expozicí jeho díla v Zámku Žďár nad Sázavou a s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého, který je zapsán v seznamu památek UNESCO. 

Vyhledáváno je i muzeum písma a knihy. Přímo ve Žďáre nad Sázavou se lze rekreovat u Pilského rybníka a severně od Žďáru u obce, kde se nachází největší rybník na Vysočině Velké Dářko. 

Severně až západně zvou k návštěvám a prohlídkám zvláště rodný dům s muzeem Karla Havlíčka Borovkého v Havlíčkově Borové, Žižkova mohyla nedaleko obce Žižkovo pole a historické město Přibyslav. Zde mohou zájemci kromě jiných zajímavostí, navštívit hašičské muzeum v zámku a vidět poslední model známé sochy Jana Žižky, která stojí v Praze na Vítkově, v pětinovém zmenšení. 

Jižním a jihovýchodním směrem je vhodné připomenout obec Nížkov s podobnými zajimavostmi jako jsou v Sázavě a Velké Losenici a rybníky Matějovský, Veselský a Babinský s přírodní rezervací a chráněnými hnízdišti ptáků.

Mikroregion Pod Peperkem tedy nabízí velmi pěkné prostředí pro odpočinek a rekreaci i pro aktivní poznávání tohoto koutu Českomoravské vysočiny.


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval