naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

turistika - muzejní železniční dráha


Muzejní železniční dráha

Celá staletí byla Sázava spojena s okolními vesnicemi a městy pouze špatnými cestami. Nejvýznamnější změnou této situace bylo vybudování jednokolejné železniční dráhy mezi tehdejším Německým Brodem a Žďárem, která byla uvedena do provozu
v prosinci roku 1898 a jezdily po ní zpočátku dva vlaky oběma směry denně. Nahrazena byla až v roce 1953 novou dvoukolejnou tratí, jež vede dále od obce. Po zastavení provozu tratě tehdejšími ČSD byl úsek mezi obcí Sázava a městem Přibyslav předán železničnímu vojsku a ostatní úseky postupně rozebrány. V Sázavě vznikl areál s technickým vybavením a kasárnami. Zrušení železničního vojska přineslo transformaci na Stavební obnovu železnic (SoŽ) s.r.o. a dnes je vlastníkem dráhy firma Stroje a zařízení (SaZ) s.r.o.

Dráha je dlouhá 10 km a je zajímavá nejen z hlediska historického a technického, ale i rekreačního, protože vede krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny a kopíruje tok řeky Sázavy. Třikrát podjíždí novou dvoukolejnou trať, z toho jednou pod 33 m vysokým devítiportálovým kamenným viaduktem. Nachází se na ní také zastávka Nížkov - Nové Dvory, 22 nechráněných přejezdů a 11 mostů, z nichž šest přetíná řeku Sázavu. Největší stoupání a klesání trati je 18 promile.

V letních měsících zde Klub přátel kolejových vozidel pořádá jízdy výletních vlaků pro veřejnost. Zaměřuje se především na průmyslové lokomotivy, které jsou často široké veřejnosti nezmámé. Proto i vlaky mezi Sázavou a Přibyslaví jsou vedeny vlečkovými mašinkami. V současné době KPKV nevlastní provozuschopnou parní mašinku a proto je na trati provozována motorová trakce. Občas sem zavítá některá parní lokomotiva zapůjčená jiným spolkem železničních nadšenců. V areálu podniku SaZ s.r.o. je umístěna část vozidel KPKV. Za povšimnutí předeším stojí motorové drezíny Warszava 233, Tatra 14/52, parní akumulační lokomotiva CS 40A z roku 1955, parní lokomotivy CS 400 také z roku 1955
a PRINC ERICH, který byl vyroben v roce 1890.
Na této trati si také můžete objednat svůj vlastní vlak pro školní výlety, podnikové rekreace a jiné akce.
Muzejní železniční dráha zrušena. V trase této bývalé železnice bude v letech 2010 a 2011 vybudována cyklostezka. 

Podrobnější informace o provozu a nabízených službách získáte na kontaktní adrese:

Ing. Jiří Kotas
Růžová 24,
620 00 Brno
tel.: 604237653, 541173232 - záznamník


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval