naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

turistika - místní vycházkový okruh


Místní vycházkový okruh

Stále po modré - pěšky i na kole za krásami Českomoravské vrchoviny v okolí obce Sázavy

Vycházková trasa okolím obce je v terénu vyznačena modrými čtverci s černým písmenem „S“. Celková délka okruhu je asi 12,5 km a lze jej zdolat pěšky i na kole. Je veden převážně po cestách a komunikacích mimo provoz a jeho nejnižší místo u řeky Sázavy je ve výšce asi 500 m nad mořem a nejvyšší bod - kopec Rosička - v nadmořské výšce 645 m. Na tomto kopci je také postavena rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 24 m nad terénem. Vycházkový okruh tak nabízí výhledy na rozsáhlé území Českomoravské vrchoviny i procházku romantickým údolím řeky Sázavy.
Výchozí bod trasy se nachází u kulturního domu, kde je také možné získat potřebné informace (informační tabule, obecní úřad). První jeho část nás zavede do lesnatých strání údolí řeky Sázavy. Cestou po levém břehu řeky se dostaneme k dřevěné lávce, po které přejdeme na pravý břeh řeky a ocitneme se v romantickém zákoutí
s kamenným viaduktem, pod jehož klenutím protéká řeka a vede původní železnice postavená v roce 1898 z tehdejšího Německého Brodu do Žďáru. Dodnes je v občasném provozu a Klub přátel kolejových vozidel z Brna ji v letních měsících využívá pro jízdy výletních vlaků ze Sázavy do Přibyslavi. Je to poslední zachovalý úsek této tratě. Dále nás stezka povede podél nové železniční tratě Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou, mineme nádražní budovu a dostaneme se zpět k řece Sázavě. Pokud z trasy odbočíme po mostě přes řeku, dostaneme se k pohostinství s názvem Starý hostinec, který nabízí občerstvení a teplá jídla po celý den a příjemné posezení v letní zahradě. Před hostincem stojí Boží muka z roku 1739, která jsou nejstarší kulturní památkou v naší obci a na dohled od nich můžeme vidět celkově opravenou katolickou kapličku z roku 1764. Dáme-li se dále po trase, projedeme částí obce a pokud po vjezdu na státní silnici odbočíme vlevo, dostaneme se do obce Velká Losenice. Modrá značka místního okruhu nás však dále zavede na okraj obce, kde se tento okruh na několik set metrů spojí s trasou dálkové Posázavské cyklotrasy. Právě v tomto místě budeme míjet bývalý Pekelský dvůr (původně hamr, potom mlýn, dnes je zde v provozu malá vodní elektrárna využívající původního vodního náhonu na mlýn a pila). Po chvíli se však opět odkloní a dá se vlastní cestou k hájence zvané Štenice. Těsně před ní po levé straně cesty mineme smírčí kámen, zapsaný v seznamu kulturních památek. Lesní cesta, která nás zavede až na státní silnici, je společná i pro Hamerský vycházkový okruh. Asi v polovině můžeme odbočit vpravo a dostaneme se do bývalého lomu na kámen s názvem Štenice, jež je dnes upraven pro posezení a odpočinek. Po vycházkovém okruhu pak budeme dále pokračovat obcí Česká Mez až přijdeme do obce Rosička. Před obcí Česká Mez je možné odbočit vlevo na lesní cestu, která nás přivede k Matějovskému rybníku s chráněnými hnízdišti ptactva. Případně je možné projít naučnou stezkou, jež je zde vyznačena a podívat se do Babínské přírodní rezervace. Z obce Rosička se můžeme vydat na Rosický kopec a zde po točitém schodišti vystoupat na vyhlídkovou plošinu rozhledny. Vynaložená námaha bude oceněna opravdu pěkným výhledem po velké části Českomoravské vrchoviny. Na cestu zpět k výchozímu bodu okruhu se opět připojíme k trase dálkové Posázavské cyklotrasy. Přímo v obci se můžeme zastavit u starého kamenného mostu přes řeku Sázavu pod Špinarovým mlýnem - byl postaven po roce 1714, kdy povodeň z protržených hrází Dářka a dalších rybníků zničila nejen zdejší mosty, ale i všechny budovy v blízkosti řeky. Vedle stojící opravené stavení je původní budova valchy. Jednu z dalších kulturních památek - kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1785 s věží přistavenou přesně o 100 let později a farou z roku 1844 najdeme dále po trase okruhu. V těsném sousedství fary stojí první budova školy v Sázavě (dnes truhlárna), která byla také evangelická a byla postavena v roce 1790. Budova nové školy v těsném sousedství pochází z roku 1895.


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval