naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
základní informace
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední e-deska
dokumenty
GDPR
zpravodaj obce
Svazek obcí
pod Peperkem
MA 21
SK Sázava
kultura
hasiči
turistika, ubytování
firmy v obci
akce + fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
 

 

turistika - pohlednice, mapy, publikace


Pohlednice, mapy, publikace …

Obec Sázava od roku 1990 sama vydává a nebo se finančně podílí na vydávání různých propagačních materiálů, které se zabývají obcí a jejím okolím. Vlastním nákladem vydala pohlednici letecký snímek obce, pohlednici při příležitosti otevření rozhledny na kopci Rosička a pohlednici k výročí školy (k výročí školy byl také vydán almanach). Dále pak mapu Region obce Sázava, která obsahuje krátké povídání o historii obce v českém a německém jazyce, mapu obce s místním vycházkovým okruhem a dalšími důležitými odkazy. V roce 1999 pak byla vydána publikace Útržky z historie obce do roku 1920, která se pokouší mapovat historii obce od jejích počátků až po rok 1920 a je doplněna fotografiemi a na ni navazovalo vydání publikace Útržky z historie i současnosti obce ve fotografiích, kde je možné nalézt nejen historické pohlednice a fotografie ale i fotografie současné Sázavy. To umožňuje sledovat vývoj některých částí obce v rozmezí více než sta let. 
V roce 2002 pak Svazek obcí Pod Peperkem (Sázava, Velká Losenice, Hamry nad Sázavou a Nové Dvory) vydal mapu a Publikaci Svazek obcí pod Peperkem. V mapce kromě jiného nalezneme články o jednotlivých obcích v českém, německém a anglickém jazyce a publikace doplněná o barevné fotografie se všemi obcemi zabývá již podrobněji. 
Sázava je zakládajícím členem Sdružení obcí Posázaví, které se zasloužilo o zprovoznění dálkové Posázavské cyklotrasy č. 19 a podílela se proto také na vydání velké turistické mapy této cyklotrasy. Finančně se naše obec podílela i na vydání publikace Cykolrasa č. 4156, která má výchozí bod přímo v naší obci. Obsahuje kromě mapy i informace doplněné barevnými fotografiemi o všech obcích na cyklotrase.
Podrobnější informace lze získat, případně některé materiály zakoupit, na obecním úřadě v Sázavě. 


pohlednice – letecký snímek obce


pohlednice – rozhledna Rosička


pohlednice – rozhledna Rosička


pohlednice – výročí školy


almanach


mapa – region obce Sázava


publikace – Útržky z historie obce do roku 1920


publikace – Útržky z historie obce ve fotografiích


Svazek obcí pod Peperkem – mapa


Svazek obcí pod Peperkem- publikace


velká turistická mapa – cyklotrasa č. 19


cyklotrasa č. 4156

Doporučujeme:

František Pleva
Sázava milovaná

Nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., vyšlo za finanční podpory Fondu Vysočiny.

Velmi pěkná publikace mapující řeku Sázavu a okolí od pramene po soutok s Vltavou a podrobněji se zabývá vodními mlýny na řece. Doplněna je velkým množstvím současných barevných a historických černobílých fotografií.Obci Sázava jsou věnovány strany 41 až 47.


 

úřední e-deska

Program obnovy venkova a Vysočiny

odběr SMS

zpravodaj obce

zpravodaj obce

kde nás najdete

nové fotografie

Letecké snímky obce

Dětský karneval
Dětský karneval